เรียนมาเพื่อทราบ

666เข้าสู่เว็บไซต์สถานีตำรวจภูธรพาน กรุณาคลิกที่นี่
http://phan.chiangrai.police.go.th/

Advertisements
โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

รับมอบร่มสนามป้อมยามตำรวจเพื่อใช้ในกิจการหน่วยบริการประชาชนตำบลแม่เย็น (๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓)

เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น.ตัวแทนบริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด สาขาเชียงราย ฝ่าย ๓๖ ได้มอบร่มสนามป้อมยามตำรวจให้แก่หน่วยบริการประชาชนตำบลแม่เย็นจำนวน ๑ คันเพื่อใช้ในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยบริการฯ โดย ร.ต.ท.รุ่ง สุวรรณฉัตรศิริ รอง สวป.เป็นตัวแทน สภ.พานในการรับมอบ

                                                                                                                                                            ในนามของสถานีตำรวจภูธรพาน  ขอขอบพระคุณบริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด สาขาเชียงราย ฝ่าย ๓๖ มา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูงและจะนำอุปกรณ์ที่ท่านกรุณามอบให้นี้ไปใช้ตามวัตถุ ประสงค์ต่อไป

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

ร่วมพิธีวันปิยมหาราช (๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๓)

วันนี้ (๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๓)  พ.ต.อ.ไพรัช  คุ้มล้วนล้อม  ผกก. สภ.พาน พร้อมข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรพาน ร่วมพิธีเนื่องในวันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

  

  

  

  

  
ภาพประกอบกรุณาคลิก ที่นี่

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

บริจาคโลหิต (๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๓)

วันนี้(๒๑ ต.ค.๒๕๕๓)ตั้งแต่เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. ข้าราชการตำรวจ สภ.พาน,แม่อ้อ,ป่าแดด,แม่สรวย,เวียงป่าเป้า,แม่เจดีย์ ทำการบริจาคโลหิตเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อพสกนิกรชาวไทยอย่างสุดจะพรรณาในช่วงที่พระองค์ยังทรงมีพระชนมชีพอยู่ โดยเฉพาะพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อข้าราชการตำรวจอย่างล้นพ้นหาที่สุดมิได้ รวมทั้งกิจกรรมนี้เป็น ๑ ในโครงการ ๑ ในล้านความดีตำรวจเชียงรายเทิดไท้องค์ราชันด้วย

การบริจาคโลหิตครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองพานที่อนุเคราะห์อาคารหอประชุมฯ เป็นสถานที่ดำเนินการโดยมีเจ้าหน้าที่จากเหล่ากาชาดอำเภอพานและอำเภอเมืองพะเยามารับบริจาค
สำหรับจำนวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาร่วมบริจาคนั้นมีดังนี้
๑. สภ.พาน จำนวน ๘๗ คน
๒. สภ.ป่าแดด จำนวน ๔๒ คน
๓. สภ.แม่สรวย จำนวน ๖๕ คน
๔. สภ.เวียงป่าเป้า จำนวน ๔๙ คน
๕. สภ.แม่อ้อ จำนวน ๒๖ คน
๖. สภ.แม่เจดีย์ จำนวน ๓๐ คน
รวมทั้งสิ้น ๓๑๕ คน โดยการบริจาคนั้นได้โลหิตแต่ละคนประมาณ ๓๐๐ ซีซี รวมทั้งสิ้นประมาณ ๙๔,๕๐๐ ซีซี

       

ภาพประกอบกิจกรรมกรุณาคลิก ที่นี่

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

มอบกระเช้าของขวัญเป็นกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ (๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๓)

วันนี้เวลาประมาณ ๑๑.๐๐ น.หลังจากเสร็จสิ้นพิธีเนื่องในวันตำรวจประจำปี พ.ศ.๒๕๕๓ แล้ว พ.ต.อ.ไพรัช คุ้มล้วนล้อม ผกก.สภ.พาน,พ.ต.ท.อนุพนธ์ สนิท รอง ผกก.ป.,พ.ต.ท.สุพจน์ มัจฉา สวป และ พ.ต.ต.หญิงวันวิสาข์ เจียมวิจักษณ์ สว.อำนวยการ ได้เดินทางไปมอบกระเช้าของขวัญเพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่แก่ ด.ต.ศักดิ์ จิตนารินทร์ เจ้าหน้าที่สายตรวจรถจักรยานยนต์ สภ.พานที่บ้านพักหมู่ที่ ๒๐ ตำบลเมืองพาน โดยข้าราชการตำรวจผู้นี้ประสบอุบัติเหตุได้รับอันตรายสาหัสขณะปฏิบัติหน้าที่สายตรวจเมื่อประมาณ ๒ เดือนเศษที่ผ่านมา ขณะนี้อาการดีขึ้นเป็นลำดับและแพทย์อนุญาตให้กลับมาพักผ่อนที่บ้านพักได้

 

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

วันตำรวจ (๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๓)

วันนี้สถานีตำรวจภูธรพานได้จัดพิธีเนื่องในวันตำรวจประจำปี ๒๕๕๓ ขึ้น ณ อาคารที่ทำการสถานีโดยมีข้าราชการตำรวจและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีประมาณ ๒๐๐ คน

พ.ต.อ.ไพรัช คุ้มล้วนล้อม ผกก.สภ.พานกล่าวนำคำปฏิญาณตน , อุดมคติตำรวจ และอ่านสารของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี) เนื่องในวันตำรวจประจำปี ๒๕๕๓
   

   

 หลังจากนั้นสักการะพระภูมิเจ้าที่

  

เวลาประมาณ ๐๙.๐๐น.- ๑๐.๓๐น.ทำพิธีทางศาสนา

  

ภาพกิจกรรมวันตำรวจกรุณาคลิก ที่นี่                   

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

แข่งขันกีฬาสีเนื่องในวันตำรวจประจำปี ๒๕๕๓ (๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๓)

วันนี้เวลาประมาณ ๑๔.๓๐ น. สภ.พานได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาสีซึ่งเป็นกีฬาภายในของเราขึ้น ณ สนามกีฬาสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองพานเนื่องในวันตำรวจประจำปี ๒๕๕๒ ตามแผนพัฒนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔ เพื่อให้ข้าราชการตำรวจมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและพร้อมที่จะให้บริการพี่น้องประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพการแข่งขันครั้งนี้เราแบ่งนักกีฬาออกเป็น ๔ สีประกอบด้วยสีส้ม,ดำ,เขียว,ขาว โดยจัดประเภทกีฬาออกเป็น ๓ ประเภทดังนี

๑.ฟุตบอล ๗ คน

   

 ๒.เปตอง

   

๓.เซปักตะกร้อ

   

ภาพประกอบการแข่งขันกรุณาคลิก ที่นี่

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น